facebook-logo twitter-bird3 home

 

  • Slider1.jpg

OCO wlz logo

 

Privacy


Uw persoonlijke gegevens blijven geheim. Het gebruik van gegevens is vastgelegd in het privacyreglement (zie website). Alleen als u hiervoor toestemming geeft, kan een medewerker in het belang van uw zaak met informatie naar buiten treden. Persoonlijke gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard, alleen als u toestemming geeft voor registratie. De geanonimiseerde gegevens worden langer bewaard, zodat wij kunnen nagaan of bepaalde klachten in de loop der tijd verminderen. Over registratie van algemene, geanonimiseerde informatie, kunt u niet beslissen. Uw privacy is immers hierbij niet in het geding. We zorgen er voor dat de geanonimiseerde gegevens niet herleidbaar zijn tot uw persoon.
Het recht op registratie van uw gegevens is wettelijk vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Binnen deze wet zijn alle rechten met betrekking tot registratie van persoonlijke gegevens vastgelegd. Tevens is iedere afdeling informatie en klachtenopvang gebonden aan de regels van het Privacyreglement.

Klik hier om de inhoud van het privacyreglement te bekijken.