Afdrukken

OCO wlz logo

 

Aanbod


Het ondersteuningsaanbod van de cliëntondersteuners bestaat uit verschillende diensten.


Informatie en advies
Zij informeren en adviseren. Bijvoorbeeld, over het zorgaanbod in uw omgeving, over de manier waarop zorgaanbieders uw zorg kunnen bieden in een instelling of thuis, over eventuele wachtlijsten of over uw rechten als cliënt.


Vinden van passende zorgaanbieder

Zij ondersteunen u bij het vinden van een passende zorgaanbieder. Het maakt niet uit of het daarbij gaat om een verblijf in een instelling of een zorgpakket thuis.


Hulp bij invullen persoonlijk plan

In een persoonlijk plan legt u de invulling van uw Wlz-zorg vast, ofwel de manier waarop u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis, een persoonsgebonden budget). De cliëntondersteuners helpen u bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw persoonlijk plan.


Hulp bij opstellen zorgplan

Wanneer u recht heeft op zorg in het kader van de Wlz, dan moet u met de zorgaanbieder afspraken maken over de invulling van de zorg die u krijgt. Die afspraken worden vastgelegd in een zorgplan. De cliëntondersteuners helpen u bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw zorgplan. Zij kunnen ook met u meegaan, wanneer u het plan gaat bespreken.


Bemiddeling

U kunt een beroep op de cliëntondersteuners doen wanneer u het met uw zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van uw zorgvraag. Bijvoorbeeld, als u vindt dat de zorgaanbieder (binnen de grenzen van uw indicatiebesluit) de verkeerde of te weinig zorg levert. Of, als u van mening bent dat de zorgaanbieder de met u gemaakte afspraken in het zorgplan niet nakomt.

 

Klik hier voor de flyer