facebook-logo twitter-bird3 home

 

 • Slider1.jpg

Lopende projecten

 

 

Aandacht voor Iedereen

Zorgbelang zorgt voor de advisering van (onder meer) adviesraden, belangenorganisaties, samenwerkingsverbanden in het kader van de 3 D’s en de Transformatie in Limburg. Dit gebeurt in het kader van Aandacht voor Iedereen een landelijk programma, gefinancierd door het ministerie van VWS en gedragen door landelijke koepelorganisaties, zoals Ieder(in) en het Landelijk Platform GGZ.

Zie voorts: www.aandachtvooriedereen.nl

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Karenanna Knopper, adviseur Zorgbelang Limburg

Tel:  06-27 04 22 37

E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

header aandachtvooriedereen

Adviescommisie Sociaal Domein Maastricht

De advisering heeft betrekking op het leveren van inhoudelijke inbreng, het bijdragen aan de gevraagde en ongevraagde adviezen en het leggen van verbindingen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Marleen van Helden

Tel: 046-42 08 182

E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adviescommisie Sociaal Domein Mook en Middelaar

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Resi Penders, adviseur

Tel: 06-34 57 60 74

E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Advisering Burger Advies Raad Horst aan de Maas

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Cor van der Zwaan, adviseur

Tel: 06- 54 99 25 01

E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beslist Samen, Zuyderland

E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Blauwe Zorg

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Karenanna Knopper, adviseur Zorgbelang Limburg

Tel: 06-27 04 22 37

E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Burgerdeelname Zorgnetwerk Roermond

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Karenanna Knopper, adviseur Zorgbelang Limburg

Tel: 06-27 04 22 37

E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Burgerdeelname Zorgnetwerk Weert

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Karenanna Knopper, adviseur Zorgbelang Limburg

Tel: 06-27 04 22 37

E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CooL-project (regio Parkstad) Coaching op Leefstijl (onderdeel van CZ-convenant)

De academie voor Leefstijl en Gezondheid (AVLEG) en Zorgverzekeraar CZ zijn in februari 2014 een driejarige proef gestart waarbij patiënten leefstijlcoaching krijgen aangeboden. Huisartsen OZL en de leefstijlcoaches richten zich hierbij op mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening (diabetes, hart- en vaatziekten, obesitas) gerelateerd aan hun leefstijl. Dit project is gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Universiteit van Maastricht.

Zorgbelang Limburg denkt mee en neemt deel aan de projectgroepen. Naar aanleiding van de resultaten besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) of leefstijlcoaching een vaste plek krijgt in de basisverzekering.

Meer info is te vinden op  www.avleg.nl/pilotcz/

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met:

 • Vera Niessen, adviseur Zorgbelang Limburg
 • Tel: 06- 34 57 69 49
 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CZ-Convenant

Inclusief:

 • Mijn Zorg
 • Anders Beter
 • Cool-project
 • Epeditie Duurzame Zorg Parkstad: versterken Zelfmanagement
 • We Helpen

Martine van de Venne, Jo Maes, Vera Niessen, Wim Venhuis en Resi Penders

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Zorgbelang Limburg

E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De juiste snaar met muziek

Martine van de Venne, Jo Maes, Vera Niessen

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Zorgbelang Limburg

E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Evo-raadstafel Maastricht

Martine van de Venne

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Zorgbelang Limburg

E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Expeditie Duurzame Zorg Parkstad: Versterken zelfmanagement

Dit project is onderdeel van de proeftuin Mijn Zorg, een breed regionaal netwerkinitiatief dat zich inzet voor meer gezondheid en betere zorg, tegen lagere kosten. Eén van de manieren om dit te realiseren is: de juiste zorg op de juiste plaats. Kernbegrippen daarbij zijn zelfzorg en zorg op maat. De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) voert de coördinatie over de project, maar werkt hierbij nauw samen met CZ, Zuyderland Medisch Centrum, Zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid- Limburg (HOZL), het Huis voor de Zorg en de Diabetes Vereniging Nederland (DVN).

Activiteiten zijn o.a. gericht op het innovatief gespreksmodel voor het diabetesjaargesprek, het verhogen van zelfmanagement-ondersteuning en het organiseren van patiëntbijeenkomsten voor mensen met diabetes.   

Meer info  is te vinden op  http://www.expeditieduurzamezorg.nl/

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Zorgbelang Limburg

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlife (Memorabel)

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Marja Veenstra, adviseur Zorgbelang Limburg

Tel: 046-420 4 80 32

E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mijn kwaliteit van leven

Logo mijn kwaliteit van Leven

Wat is Mijnkwaliteitvanleven.nl?
Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg verandert. Door twee keer per jaar de online vragenlijst in te vullen, brengt u in beeld wat voor u belangrijk is. De vragen gaan over uw persoonlijke situatie, uw mogelijkheden en beperkingen. Hoe u uw gezondheid ervaart en hoe u de zorg en leefomgeving waardeert.
Door mee te doen draagt u bij aan het verbeteren van de zorg. Uw verhaal telt. Door de vragenlijst in te vullen, brengt u uw situatie helder in beeld. U kunt meedoen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl als:

 • u een chronische ziekte of beperking heeft,
 • u merkt dat uw leven verandert nu u ouder wordt,
 • u als mantelzorger zorgt voor uw kind, partner, een ander familielid of bekende.


Mijn Kwaliteitsmeter: uw persoonlijke overzicht

Na het invullen van de online vragenlijst ontvangt u binnen 48 uur uw persoonlijke overzicht, 'Mijn Kwaliteitsmeter'. Hiermee heeft u helder in beeld wat goed gaat en wat beter kan. Bijvoorbeeld of u verwacht dat uw gezondheid zal veranderen de komende periode. Ook maakt het duidelijk over welke hulp en ondersteuning u tevreden bent en wat u juist nodig heeft. Zo bent u goed voorbereid om in gesprek te gaan met uw familie, zorgverlener of de gemeente.
Bekijk een voorbeeld van:

Grootschalig onderzoek
Door de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in te vullen, draagt u bij aan een landelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. Uw naam en e-mailadres worden losgekoppeld van uw antwoorden voordat deze voor onderzoek gebruikt worden. We analyseren situaties en ervaringen per gemeente, per regio en landelijk. De anonieme resultaten brengen wij onder de aandacht bij beleidsmakers, gemeenten en zorgorganisaties.
(als er meer dan 300 inwoners per gemeente meedoen, ontvangt de gemeente een rapportage met signalen van inwoners) Binnenkort ontvangen de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard – Geleen Venlo een rapportage.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, PCOB en NOOM.


Meedoen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl
Wilt u ook meedoen met Mijnkwaliteitvanleven.nl? Meld u dan aan en vul de vragenlijst in. Vindt u het lastig om de vragenlijst zelf online in te vullen? Vraag dan iemand in uw omgeving om u te helpen. Is dit voor u niet mogelijk? Heeft u vragen over MijnKwaliteitvanleven.nl? Of heeft u vragen over zorg of ondersteuning? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer: 0900-2356780.

Onafhankelijke cliëntondersteuning (Wlz)

Zorgbelang Limburg biedt onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg


OCO wlz logoAlle mensen die recht hebben op langdurige zorg (Wlz-indicatie) hebben ook recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Woont u in Limburg, heeft u een Wlz-indicatie en heeft u hulp nodig bij het regelen van uw zorg of het maken van nieuwe afspraken hierover? Dan bent u bij Zorgbelang Limburg aan het juiste adres.

De cliëntondersteuners van Zorgbelang Limburg denken met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past het beste kunt organiseren. De ondersteuning is gratis en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.
Vanzelfsprekend houden we ons hierbij aan de wettelijke regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, het Privacyreglement en de geheimhoudingsplicht voor onze medewerkers.

Aanbod
Het ondersteuningsaanbod van de cliëntondersteuners bestaat uit verschillende diensten.


Informatie en advies
Zij informeren en adviseren. Bijvoorbeeld, over het zorgaanbod in uw omgeving, over de manier waarop zorgaanbieders uw zorg kunnen bieden in een instelling of thuis, over eventuele wachtlijsten of over uw rechten als cliënt.


Vinden van passende zorgaanbieder

Zij ondersteunen u bij het vinden van een passende zorgaanbieder. Het maakt niet uit of het daarbij gaat om een verblijf in een instelling of een zorgpakket thuis.


Hulp bij invullen persoonlijk plan

In een persoonlijk plan legt u de invulling van uw Wlz-zorg vast, ofwel de manier waarop u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis, een persoonsgebonden budget). De cliëntondersteuners helpen u bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw persoonlijk plan.


Hulp bij opstellen zorgplan

Wanneer u recht heeft op zorg in het kader van de Wlz, dan moet u met de zorgaanbieder afspraken maken over de invulling van de zorg die u krijgt. Die afspraken worden vastgelegd in een zorgplan. De cliëntondersteuners helpen u bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw zorgplan. Zij kunnen ook met u meegaan, wanneer u het plan gaat bespreken.


Bemiddeling

U kunt een beroep op de cliëntondersteuners doen wanneer u het met uw zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van uw zorgvraag. Bijvoorbeeld, als u vindt dat de zorgaanbieder (binnen de grenzen van uw indicatiebesluit) de verkeerde of te weinig zorg levert. Of, als u van mening bent dat de zorgaanbieder de met u gemaakte afspraken in het zorgplan niet nakomt.


Privacy

Uw persoonlijke gegevens blijven geheim. Het gebruik van gegevens is vastgelegd in het privacyreglement (zie website). Alleen als u hiervoor toestemming geeft, kan een medewerker in het belang van uw zaak met informatie naar buiten treden. Persoonlijke gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard, alleen als u toestemming geeft voor registratie. De geanonimiseerde gegevens worden langer bewaard, zodat wij kunnen nagaan of bepaalde klachten in de loop der tijd verminderen. Over registratie van algemene, geanonimiseerde informatie, kunt u niet beslissen. Uw privacy is immers hierbij niet in het geding. We zorgen er voor dat de geanonimiseerde gegevens niet herleidbaar zijn tot uw persoon.
Het recht op registratie van uw gegevens is wettelijk vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Binnen deze wet zijn alle rechten met betrekking tot registratie van persoonlijke gegevens vastgelegd. Tevens is iedere afdeling informatie en klachtenopvang gebonden aan de regels van het Privacyreglement.

 • Klik hier om de inhoud van het privacyreglement te bekijken.

 
Bereikbaarheid
De cliëntondersteuners van Zorgbelang Limburg zijn tijdens kantooruren bereikbaar via het landelijk telefoonnummer (0900) 243 81 81.
De ondersteuning is gratis, de cliënt betaalt alleen de lokale belkosten.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Een cliëntondersteuner neemt dan contact met u op.
Mailen kan ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Naast het Zorgbelang Limburg kunt u voor cliëntondersteuning Wlz ook terecht bij het Zorgkantoor en bij MEE.

Onafhankelijke cliëntondersteuning SD Wmo Noord Limburg ( Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas)

Met de gezamenlijke gemeenten van Limburg Noord is door Zorgbelang Limburg een raamovereenkomst gesloten om in het kader van het Sociaal Domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden aan inwoners van deze gemeenten.
Cliëntondersteuning is ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Floris de Bok, programmaleider Zorgbelang Limburg

Tel: +31 (0)46 - 420 81 65

E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ondersteuning bij klacht, bezwaar- of beroepschrift, gemeente Onderbanken

Zorgbelang Limburg verzorgt de onafhankelijke cliëntondersteuning sociaal domein voor het onderdeel klacht, bezwaar- en beroepschrift. We hebben jarenlange ervaring in het ondersteunen van mensen die gebruik maken van zorg en welzijn. Wij zien als doel van individuele cliëntondersteuning, het ondersteunen van de cliënt bij het vinden van de meeste passende zorg, ondersteuning en/of vormen van kortdurende ondersteuning. Het kortdurend ondersteunen betreft met name mensen die verminderd zelfredzaam zijn, bijvoorbeeld bij het oplossen van een vraag of situatie die zo complex is dat zij het niet zelf – of met hulp van hun omgeving – kunnen oplossen. Het streven is altijd dat de kortdurende cliëntondersteuning er toe leidt dat de cliënt regie houdt en ondersteuning niet meer nodig is en op de lange termijn dus kostenbesparend werkt.

Voor ondersteuning: 046 420 8079

 • Floris de Bok, Manager Primair proces Zorgbelang Limburg
 • Tel: +31 (0)46 - 420 81 65
 • E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Palliantie: een structurele aanpak en implementatie in drie consortia palliatieve zorg

Met dit project willen we zorgen voor meer kennis over patiëntenparticipatie in projecten binnen de palliatieve zorg en meer leren over effectieve methoden van patiëntenparticipatie. Dit doen we door - samen met 10 projecten die vallen binnen het ZonMw-programma Palliantie - vorm te geven aan patiëntenparticipatie, te leren van elkaar door uitwisseling en de ‘beleefde impact’ van patiëntenparticipatie te onderzoeken.


PalliantieHet project is een samenwerkingsverband tussen Zuyd Hogeschool (lectoraat Autonomie en Participatie),
Huis voor de Zorg en Zorgbelang Limburg.
In bijgevoegde nieuwsbrief en samenvatting kunt u meer lezen over het project.

 • Looptijd:  
  1 april 2016-1 april 2018
 • Officiële titel project:   
  Patiëntenparticipatie bij de projecten van Palliantie: een structurele aanpak en implementatie in drie consortia palliatieve zorg.

Doel

Het hoofddoel van ons project is het versterken van patiëntenparticipatie in 10 projecten van Palliantie in onderwijs, onderzoek en de praktijk.

Met  ’Palliantie: een structurele aanpak en implementatie in drie consortia palliatieve zorg´ willen we zorgen voor meer kennis over patiëntenparticipatie in projecten binnen de palliatieve zorg en meer leren over effectieve methoden van patiëntenparticipatie. Dit doen we door - samen met 10 projecten die vallen binnen het ZonMw-programma Palliantie - vorm te geven aan patiëntenparticipatie, te leren van elkaar door uitwisseling en de ‘beleefde impact’ van patiëntenparticipatie te onderzoeken.


Het project is een samenwerkingsverband tussen Zuyd Hogeschool (lectoraat Autonomie en Participatie), Huis voor de Zorg en Zorgbelang Limburg. In bijgevoegde nieuwsbrief en samenvatting kunt u meer lezen over het project.

 • Klik hier voor nieuwsbrief 1, april 2016.
 • Klik hier voor nieuwsbrief 2, december 2016.
 • Klik hier voor de samenvatting van het project.
 • Klik hier voor de toolkit

WeHelpen

logoWeHelpen is een coöperatie, opgericht door Achmea, BureauVijftig, CZ, Menzis, PGGM, Rabobank, The Caretakers en VitaValley en is gericht op het bereikbaar maken van informele hulp. WeHelpen stimuleert het vragen van hulp en het helpen van elkaar via de website www.wehelpen.nl. Via dit online platform vinden mensen gratis hulp en bieden zij hulp aan. Bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen, het uitlaten van de hond, het vervoer naar het ziekenhuis en veel meer.

Daarbij ondersteunt WeHelpen mantelzorgers met de functie ‘hulp organiseren’ op de site. Het project WeHelpen is in Zuid-Limburg ondergebracht in de verschillende proeftuinen, waar welzijnsinstellingen, gemeenten, ziekenhuizen en andere betrokken partijen hun krachten bundelen om informele hulp en burgerparticipatie lokaal in gang te zetten. Door samen te werken, creëert WeHelpen een krachtige infrastructuur wat bijdraagt aan een samenleving waarin elkaar helpen vanzelfsprekend is.   

Meer info is te vinden op www.wehelpen.nl

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met:

 • Vera Niessen, adviseur Zorgbelang Limburg
 • Tel: 06- 34 57 69 49
 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zorg Verandert

zorg verandertProgramma Zorg Verandert is een vierjarig programma dat wordt gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het programma wordt uitgevoerd via een samenwerkingsverband van twaalf cliënt-, patiënt- en belangenorganisaties: penvoerder Ieder(in), LPGGz, PCOB, Unie KBO, NOOM, LOC, LSR, Mezzo, MEE, Koepel Wmo-raden, Zorgbelang Nederland (in Limburg – Zorgbelang Limburg en het Huis voor de Zorg) en Per Saldo.

Zorg Verandert is er voor iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft en voor hun naaste omgeving, zoals mantelzorgers, familie en vrijwilligers. Het doel van Zorg Verandert is, dat mensen meer grip krijgen op hun eigen situatie en op het vinden van passende oplossingen voor hun leven, in zorg en ondersteuning.
Dat doen we dichtbij, praktisch en op diverse manieren. Met bijeenkomsten, het signaleren van knelpunten en informatie & inspiratie.
 
Bijeenkomsten in buurten en wijken
Zorg Verandert houdt vanaf 2015 honderden bijeenkomsten in gemeenten, buurten en wijken: lokale bijeenkomsten en dialoogbijeenkomsten. En wij verzorgen praktische workshops en bijeenkomsten over de veranderingen in makkelijk Nederlands. De bijeenkomsten en workshops hebben tot doel mensen te informeren over de veranderingen én vooral om te inspireren om te komen tot nieuwe ideeën in het regelen van passende oplossingen. De bijeenkomsten houden wij samen met onder meer cliënt- en welzijnsorganisaties, (buurt)verenigingen, gemeenten en zorgaanbieders. Waar mogelijk sluiten we aan bij lokale initiatieven. Zo nodig (mede-)organiseren we ook zelf bijeenkomsten.

Signaalfunctie
Zorg Verandert heeft ook een belangrijke signaalfunctie. Mensen kunnen hun ervaringen met het regelen van zorg of ondersteuning doorgeven, tijdens de bijeenkomsten en via het Signaalpunt op de website. Zorg Verandert verzamelt en registreert de ervaringen en geeft belangrijke signalen door aan het ministerie van VWS en andere partijen, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), zorgverzekeraars en cliëntorganisaties.

Informatie & Inspiratie
Via de website en de nieuwsbrief deelt Zorg Verandert goede voorbeelden en geven we praktische ondersteuning. Onder ‘Handig voor u’ op de website staan praktische handleidingen, stappenplannen, checklists, folders, tips en verwijzingen naar filmpjes en websites. Daarnaast behandelt Zorg Verandert op de website actuele onderwerpen waarover veel vragen zijn.
Wilt u meer informatie of heeft u vragen: E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

end faq