facebook-logo twitter-bird3 home

 

 • Slider1.jpg

Oco Wlz

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wet langdurige Zorg

Heeft u te maken met langdurige zorg? Heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning? Zorgbelang Limburg biedt onafhankelijke...

Lees verder >>

Ouderenparticipatie

Publicaties vanuit het project Ouderenparticipatie

Publicaties  van drie door het Nationaal Programma Ouderen gesubsidieerde projecten ......

 

Lees verder >>

Kenniswerkplaats

Een bijzondere en zeer leerzame (eerste)kenniswerkplaats patiënten en beroepskrachten

Edu-line en Zorgbelang Limburg hebben hun kennis en kunde gebundeld met als doel...

Lees verder>>

Oco wlz

Betekenisvol ouder worden2

Tekening Wout Paulussen

Zorgbelang Limburg

Zorgbelang Limburg is een zusterorganisatie van Burgerkracht Limburg en draagt zorg voor de uitvoering van projecten en activiteiten die worden gefinancierd door anderen dan de Provincie Limburg. Zorgbelang Limburg heeft als doel vanuit klantenperspectief een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verbetering van de zorg. Zorgbelang Limburg is bij uitstek een onafhankelijke partij.

 


 

PatintgerichtheidHandreiking methodiek patiëntgerichtheid in regionale samenwerking

Om de mate van patiëntgerichtheid inzichtelijk te maken is in samenwerking met CZ, Zorgbelangorganisaties, NPCF en IQ Healthcare een methodiek ontwikkeld waarmee de regiopartijen een regionale verbeter-agenda kunnen formuleren en uitvoeren.

Download hier de handreiking

 

 

 

 

 

 

 

PxZorg is een visie op hoe we gezondheid en zorg samen willen organiseren in Noord-Limburg.

Vanuit Zorgbelang Limburg werkt er een adviseur patientenparticipatie bij dit project.

PX Zorg

PxZorg is een visie op hoe we gezondheid en zorg samen willen organiseren in Noord-Limburg. Vanuit Zorgbelang Limburg werkt er een adviseur patientenparticipatie bij dit project.

PxZorg heeft twee patiëntvertegenwoordigers, Anja en Liesbeth.

Ze deelden hun ervaringen met betrekking tot ‘verkorte wachttijden door regionale samenwerking’.

Lees het artikel hier: https://www.zokortmogelijkbijons.nl/wp-content/uploads/2018/10/Platform_GGZ-NL_Artikel_PxZorg-1.pdf

Wil je meer weten over PxZorg neem dan een kijkje op onze website: https://mccpxzorg.nl/wat-is-pxzorg

 

 

 Persbericht vrijdag 1 juni 2018

Toolkit brochure Patientenparticipatie Palliatieve zorgToolkit Patiëntenparticipatie in
 de Palliatieve Zorg, onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten

Op donderdag 31 mei, is op de slotconference ‘Betekenisvolle patiëntenparticipatie in palliatieve projecten’ in Utrecht de toolkit ‘Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg, onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten’ gelanceerd. Deze toolkit is het resultaat van het onderzoeksproject met de werktitel ‘Patiëntenparticipatie bij 10 projecten van Palliantie’, een samenwerking van Zuyd Hogeschool, lectoraat Autonomie en participatie van chronische ziekten, Zorgbelang Limburg en Huis voor de Zorg

Klik hier voor het persbericht


Download hier de de Toolkit

 

 

 

 

bannerOco Wlz 'Iemand die de weg wijst'

Na anderhalf jaar kwamen ze via een vriendin bij Liesbeth terecht, de onafhankelijk cliënt-ondersteuner van Adviespunt Zorgbelang. Daphne: ‘Liesbeth was in shock dat er geen indicatie was. Dankzij haar hebben we die eindelijk kunnen regelen. Zij hielp ons bij de aanvraag van een pgb. De zorg voor oma kost de Lontho’s nu niet meer al hun spaargeld. Jiffrin: ‘We hebben nu het vertrouwen dat het goed komt.’

Lees verder >>

 

 

 

 

brochure ouderenparticipatie bew

Publicaties vanuit het project Ouderenparticipatie

In het kader van drie door het Nationaal Programma Ouderen gesubsidieerde projecten zijn er de afgelopen jaren veel gesprekken gevoerd met ouderen, gemeenten en (zorg)professionals. Allen op enigerlei wijze betrokken bij wijk- en buurtgerichte projecten voor ouderen in een kwetsbare positie. Deze gesprekken resulteerden in de Handreiking ‘Ouderenparticipatie in wijk- en buurtgerichte projecten. Handreiking voor organisatoren en bestuurders van projecten voor ouderen in een kwetsbare positie’[i]. Aan de hand van de handreiking hebben we allerlei verbindingsbijeenkomsten samen met ouderen georganiseerd, waarin ook de verbinding met Positieve Gezondheid werd gemaakt. Deze bijzondere ervaringen hebben we opgetekend in het document ‘Betekenisvol Ouder worden’.

In deze bespiegeling, mede bedoeld om terug te blikken op de activiteiten die we ondernomen hebben in het kader van het stimuleren van ouderenparticipatie, nemen wij u ook mee in de (door)ontwikkeling van deze Verbindingsbijeenkomsten. Vervolgens gaan we in op het vervolgproject ‘Borging, bestendiging en voortbestaan van ouderenparticipatie’. We hebben het vervolg in 6 levensportretten (mini-documentaires) gegoten onder de naam ‘De binnenkant van het ouder worden’.

Alle levensportretten zijn te vinden op het You-tube kanaal van Zorgbelang Limburg:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUwC39deJ4kksgfvBkbhwcAvG6dfnogiu  en kort beschreven in het document ‘Betekenisvol Ouder worden’, een samenvatting van de 6 levensportretten en het artikel wat in het huis- aan –huis blad Burgerkracht heeft gestaan over ‘Betekenisvol Ouder worden’.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Zorgbelang Limburg via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Een bijzondere en zeer leerzame (eerste)kenniswerkplaats patiënten en beroepskrachten

 

Tekening: Wout Paulussen

Edu-line en Zorgbelang Limburg hebben hun kennis en kunde gebundeld met als doel burgers in de rol van patiënt en verzekerde en beroepskrachten de mogelijkheid te bieden om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit wisselen. Het doel is dat patiënten en mantelzorgers de kans krijgen om vanuit hun ervaringen daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan verbeteringen en oplossingen in de zorg.

De eerste kenniswerkplaats heeft plaats gevonden op 13 september jl. en is door alle betrokkenen als heel waardevol ervaren.

“…Ik vond het bijzonder indrukwekkend al die verhalen van mensen te horen
en wat ze allemaal meemaken…”

“ Uw verhaal geeft aan dat we het beleid/protocol van oncologie patiënten op de eerste hulp moeten aanpassen. We erkennen dit probleem ook uit onze eigen ervaring. We gaan dit terugkoppelen en bespreekbaar maken’.

“ Wat een bijzondere ervaring om op deze manier aan één tafel het gesprek te kunnen voeren en naar elkaar te luisteren”.

Beide groepen deelnemers maakten een ‘ervaringsreis’ waarmee een totaalbeeld ontstond van hun persoonlijke verwachtingen, ervaringen. Iedere reis staat op zichzelf maar ook werd al snel duidelijk dat er een paar overstijgende thema’s waren. Aan de hand van deze thema’s hebben we aan een grote tafel de discussie gevoerd en een verdiepingsslag gemaakt naar mogelijke oplossingen over hoe de zorg rondom de patiënt beter kan worden ingericht en afgestemd (de patiënt centraal). Tijdens het gesprek visualiseerde een sneltekenaar op een papierrol van 5 meter de ervaringen en oplossingen. Het is een mooi en levendig document geworden dat ongelooflijk veel input geeft voor de vervolgstap.


Een belangrijke algemeen gedeelde constatering van deze middag is dat er is nog veel winst te behalen valt in de communicatie tussen beroepskracht en patiënt, het belang van de onderlinge samenwerking tussen verschillende afdelingen en het kennen van elkaar en elkaars aandachtsgebieden.

 


Afsluiting

De Maastricht UMC Academie heeft de kenniswerkplaats omarmd en wilt deze onder andere binnen de verpleegkundige vervolgopleiding oncologie inbedden in het curriculum. Mogelijk volgen andere opleidingen dit voorbeeld.

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Privacyverklaring

Stichting Zorgbelang Limburg verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens in principe niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in onze stichting en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Zorgbelang Limburg verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij, mogelijkerwijs, verwerken. Mogelijkerwijs wil zeggen dat wij niet in alle gevallen over al deze gegevens beschikken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekening (IBAN)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zorgbelang Limburg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens over uw financiële situatie en schuldenproblematiek;
 • gegevens die kunnen leiden tot informatie over uw fysiologische gesteldheid en
 • gegevens die betrekking hebben op jeugdige personen.


Waarom we uw gegevens nodig hebben

Zorgbelang Limburg verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • verzenden van onze nieuwsbrief;
 • contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Zorgbelang Limburg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en
 • u te benaderen voor de deelname aan onderzoeken. Deze onderzoeken kunnen ook door derden (bijvoorbeeld een ziekenhuis) worden uitgevoerd.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Zorgbelang Limburg zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden ons uiteraard aan de wettelijk termijnen. Voor de overige termijnen hebben wij in Bijlage 4 van het Privacyreglement stichting Zorgbelang Limburg een overzicht opgenomen.
Indien u heeft ingestemd met een deelname aan een onderzoek, dan zullen wij deze aanmeldgegevens maximaal 7 jaar bewaren. Indien het onderzoek door een derde wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld een ziekenhuis), dan vragen wij vooraf altijd uw toestemming.

 

Delen met anderen

Zorgbelang Limburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

In kaart brengen websitebezoek

Zorgbelang Limburg gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zorgbelang Limburg gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

 • https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Zorgbelang Limburg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Deze kopie wordt na controle direct vernietigd.

 

Beveiliging

Zorgbelang Limburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
dhr. C. Berkhoff, ICT – beheer Zorgbelang Limburg, 046-4208161, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

 

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van
26 juni 2018 .